:: ประวัติความเป็นมา บริษัท เบนจามิน ฮีตติ้ง ซิสเต็ม จำกัด

บริษัท เบนจามิน ฮีตติ้ง ซิสเต็ม จำกัด
Benjamin Heating System Co.,Ltd.

    รับออกแบบผลิตและติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรม  เครื่องผลิตเม็ดสาคู  เครื่องผลิตแป้งเกล็ดหยาบ ระบบลมร้อน งานความร้อนในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร ตู้อบอาหาร ตู้อบสี เตาเผาปลอดมลพิษ  ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา  ทางเรายินดีให้คำแนะนำ และคำปรึกษาในงานระบบความร้อน เครื่องจักรที่มีความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม และให้บริการทั้งในประเทศ ต่างประเทศ เช่น ภูฎาน ซาอุดิอาระเบีย เมียนมาร์ เป็นต้น
 

     
     


                              

                              

:ลักษณะงาน ของบริษัท เบนจามิน

    ออกแบบผลิตและติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องผลิตเม็ดสาคู เครื่องผลิตแป้งเกล็ดหยาบ 
ระบบลมร้อน  งานความร้อนในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร ตู้อบอาหาร ตู้อบสี เตาเผาปลอดมลพิษ

     เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ระบบลมร้อน ระบบ Oil & Gas Burner และเครื่องพ่นไฟ Burner แบบใช้น้ำมันดีเซล, น้ำมันก๊าด, น้ำมันเตา, แก๊สหุงต้ม และ อะไหล่เครื่องพ่นไฟต่างๆ

    เรามีความชำนาญในการเปลี่ยนแปลงระบบ Oil Burner ในอุตสาหกรรม ไปสู่การใช้ระบบ Gas Burner, ที่เป็นพลังงาน สะอาด และประหยัดต้นทุนเชื้อเพลิงในโรงงาน พร้อมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาของควันและกลิ่นในระบบความร้อน

    รับออกแบบ ผลิตและติดตั้งระบบ Waste Heat Recovery จากระบบการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม บริการดูแลซ่อมบำรุง เตาเผา ตู้อบ ในราคาที่เป็นกันเอง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความยินดี ที่จะให้คำแนะนำ คำปรึกษาในเรื่องของการออกแบบการติดตั้งและการปรับปรุงซ่อมแซม

     รวมทั้งอะไหล่ ราคาถูก ที่ทางบริษัทได้เป็นตัวแทนจำหน่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายการตลาด 086-3184178, 089-8961767, 086-3027253       
www.heatingshp.com  www.heatingbenjamin.com

 
   
Benjamin Heating System Co.,LTD.
25 M.4 Soi Phaholyotin62 T.Kukot A.Lumlukka Pathumtani 12130 Thailand
Tel : (+66) 2993-7900-1 ,(+66) 89-896-1767 ,(+66)86-318-4178
E-mail : ben7877@gmail.com
Current Pageid = 68