:: บริษัท เบนจามิน ฮีตติ้ง ซิสเต็ม จำกัด Benjamin Heating System Co.,Ltd.


   
     
รับออกแบบ  ผลิตติดตั้งเครื่องจักรอุตสาหกรรม  เครื่องผลิตเม็ดสาคู เครื่องผลิตแป้งเกล็ดหยาบ   ระบบลมร้อน  งานความร้อนในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร ตู้อบอาหาร ตู้อบสี เตาเผาปลอดมลพิษ 
 
    เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ระบบลมร้อน ระบบ Oil & Gas Burner และเครื่องพ่นไฟ Burner ใช้น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเตา แก๊สหุงต้ม และ อะไหล่เครื่องพ่นไฟ

    นำแนวคิด และการเรียนรู้ มาพัฒนา สินค้า ในรูปแบบต่างๆ ในงานออกแบบงานความร้อนทุกชนิด มีความชำนาญในการเปลี่ยนแปลงระบบ  Oil Burner ในอุตสาหกรรม ใช้เป็นระบบ Gas Burner,ที่เป็นพลังงานสะอาด และ ประหยัดต้นทุนเชื้อเพลิงพร้อมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาของควันและกลิ่นในระบบความร้อน


         
รับออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบ WasteHeat Recovery

จากระบบการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม บริการดูแลซ่อมบำรุงเตาเผา ตู้อบ เตาอุตสาหกรรม เตาเผาอุตสาหกรรม เตาหลอมต่างๆ

ในราคาที่เป็นกันเอง ทั้งนี้
บริษัทฯ มีความยินดีที่จะให้คำแนะนำ คำปรึกษา ในเรื่องการออกแบบ การติดตั้ง และการปรับปรุงซ่อมแซม
 

   

   

    

    
   
Benjamin Heating System Co.,LTD.
25 M.4 Soi Phaholyotin62 T.Kukot A.Lumlukka Pathumtani 12130 Thailand
Tel : (+66) 2993-7900-1 ,(+66) 89-896-1767 ,(+66)86-318-4178
E-mail : ben7877@gmail.com
Current Pageid = 1